WestlandStek voor oud-penningmeester

Op donderdagavond 16 november 2023 werd voor aanvang van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van ijsclub “Hard gaat ie” uit De Lier door wethouder Anko Goudswaard van de Gemeente Westland de gemeentelijke erepenning “De WestlandStek” uitgereikt aan oud-penningmeester van IJsclub Eendracht Margot Barendse-van der Knaap. De toelichting die de wethouder gaf betroffen het meer dan 25-jaar geven van schaatslessen en het jaarlijks organiseren van een mini-Elfstedentocht. Daarnaast was zij 45-jaar actief als penningmeester voor IJsclub Eendracht Naaldwijk.

Het benoemingsdocument van De WestlandStek