Lid worden

Lidmaatschap:
Lid worden van IJsclub Eendracht?
U kunt zich op twee manieren opgeven:

  1. Stuur een briefje met al uw persoonlijke gegevens op naar de secretaris a.i. van onze ijsclub, Piet Opstal, Starkenborgh 13, 2681 NP Monster. U ontvangt dan een e-mail of brief met het verzoek uw contributie te voldoen.
  2. Of per E-mail: info@ijsclub-eendracht.nl

OF:
Maak € 7,00 over op NL03 RABO 03436 037 80. t.n.v. IJsclub Eendracht te Naaldwijk. Vermeld in dit geval bij de omschrijving uw persoonlijke gegevens.
Na ontvangst van uw betaling krijgt u van de penningmeester een bewijs van inschrijving.
Jeugd tot en met 17 jaar zijn gratis lid. Zij kunnen zich uitsluitend op de onder punt 2. vermelde wijze aanmelden als lid.