ALV 2020 afgelast

Geachte Leden,

Vanwege de strikte Corona-beperkingen ziet het bestuur zich genoodzaakt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van IJsclub Eendracht Naaldwijk af te gelasten.

Het bestuur heeft de penningmeester verzocht de financiële stukken, te weten, de resultatenrekening en de balans van 2019 – 2020, evenals een begroting voor 2020 – 2021 op te maken, om zo het afgelopen boekjaar te kunnen onderscheiden. Deze stukken kunnen zodoende tijdens de volgende ALV afzonderlijk worden behandeld.

De leden van de kascontrolecommissie blijven één jaar langer benoemd!

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag volgend najaar, in alle gezondheid, op onze ALV.

Het Bestuur